Kềm Bẻ Bậc Step

Liên hệ

 

Nhà Sản Xuất:  OrthoPli – USA

 

 

Mô tả

pthpli

Được sử dụng để bẻ gập góc đuôi dây để tránh dây đâm vào má và để khóa dây,
tránh dây bị dịch chuyển