Cọ Lông Chồn

110.000 VNĐ

 

 

Nhà Sản Xuất:  Carat Ecoline

Mã Sản Phẩm:    304 250

 

Danh mục: Từ khóa:

Mô tả

Untitled-1

304250 – Cọ lông chồn số 00 – Ceram Brush ER Nr.00

304251 – Cọ lông chồn 0 – Ceram Brush ER Nr.0

304252 – Cọ lông chồn 1 – Ceram Brush ER Nr.1

304253 – Cọ lông chồn 2 – Ceram Brush ER Nr.2

304254 – Cọ lông chồn 3- Ceram Brush ER Nr.3

304255 – Cọ lông chồn 4  – Ceram Brush ER Nr.4

304256 – Cọ lông chồn 5 – Ceram Brush ER Nr.5

304257 – Cọ lông chồn 6 – Ceram Brush ER Nr.6

304258 – Cọ lông chồn 8 – Ceram Brush ER Nr.8

304259 – Cọ lông chồn 10- Ceram Brush ER Nr.10

304260 – Cọ lông chồn 12- Ceram Brush ER Nr.12

Chat Zalo