Opaque Nền

315.000 VNĐ

 

 

Nhà Sản Xuất:   Carat Ecoline

Mã Sản Phẩm:    604 426

 

Danh mục: Từ khóa:

Mô tả

Untitled-1

604426 – Opaque màu A1 – Carat Biopaque Shade Past “V” 2ml A1

604427 – Opaque màu A2 – Carat Biopaque Shade Past “V” 2ml A2

604428 – Opaque màu A3.5 – Carat Biopaque Shade Past “V” 2ml A3.5

604429 – Opaque màu  A3 – Carat Biopaque Shade Past “V” 2ml A3

604430 – Opaque màu A4 – Carat Biopaque Shade Past “V” 2ml A4

604431 – Opaque màu B1 – Carat Biopaque Shade Past “V” 2ml B1

604432 – Opaque màu B2  – Carat Biopaque Shade Past “V” 2ml B2

604433 – Opaque màu B3 – Carat Biopaque Shade Past “V” 2ml  B3

604434 – Opaque màu B4 – Carat Biopaque Shade Past “V” 2ml  B4

604435 – Opaque màu C1 – Carat Biopaque Shade Past “V” 2ml  C1

604436 – Opaque màu C2 – Carat Biopaque Shade Past “V” 2ml C2

604437 – Opaque màu  C3 – Carat Biopaque Shade Past “V” 2ml C3

604438 – Opaque màu C4 – Carat Biopaque Shade Past “V” 2ml C4

604439 – Opaque màu D2 – Carat Biopaque Shade Past “V” 2ml  D2

604440 – Opaque màu D3 – Carat Biopaque Shade Past “V” 2ml  D3

604441 – Opaque màu D4 – Carat Biopaque Shade Past “V” 2ml  D4

 

*Đóng gói: ống/2ml/ 5.3g

Cách Đắp Sứ Carat Ecoline ( đơn giản)

 1. Quét Opapue Paste lên sườn
 2. Rắc hạt Biopaque Sprint Crystal Transparent
 3. Nướng 956 độ hoặc trên dưới 10 độ tùy chỉnh
 4. Quét Opaque nền theo dạng chấm chấm
 5. Rắc hạt Biopaque Sprint Crystal Dark nếu màu Tone 3, 3.5, 4 còn lại các màu thì rắc hạt Biopaque Sprint Crystal Dark nếu màu tone 1, 2
 6. Nướng 965 độ hoặc trên dưới 10 độ tùy chỉnh
 7. Đắp Chroma Dentine theo tone A, B, C, D thì dung tone A (lớp mỏng toàn răng nhưng dày vùng cổ răng)
 8. Đắp Dentine
 9. Đắp Enamel Transparent
 10. Đắp Enamel Dark (các màu tone 3.5 &4) Medium (Tone A3, B3, C3, D3)/ Light (A2, B2, C2, D2)/ Extra Light (A1, B1, C1, D1)
 11. Nướng – 920 độ
 12. Stain bằng các màu
 13. Nướng
 14. Đắp Translucent
 15. Nướng 910 độ
 16. Mài nhẹ – hoàn tất – nướng bóng

 

Chat Zalo