Cửa hàng

Sứ Dentin Opaque Màu

795.000 VNĐ

 

 

Nhà Sản Xuất:  Carat Ecoline

Mã Sản Phẩm:    604 570

 

Danh mục: Từ khóa:

Mô tả

Untitled-1

604570 – Sứ Opaque màu A1 – Carat Ecoline Dentin Opaque A1

604571 – Sứ Opaque màu A2 – Carat Ecoline Dentin Opaque A2

604572 – Sứ Opaque màu A3 – Carat Ecoline Dentin Opaque A3

604573 – Sứ Opaque màu A3.5 – Carat Ecoline Dentin Opaque A3.5

604574 – Sứ Opaque màu A4 – Carat Ecoline Dentin Opaque A4

604575 – Sứ Opaque màu B1 – Carat Ecoline Dentin Opaque B1

604576 – Sứ Opaque màu B2 – Carat Ecoline Dentin Opaque B2

604577 – Sứ Opaque màu B3 – Carat Ecoline Dentin Opaque B3

604578 – Sứ Opaque màu B4 – Carat Ecoline Dentin Opaque B4

604579 – Sứ Opaque màu C1 – Carat Ecoline Dentin Opaque C1

604580 – Sứ Opaque màu C2 – Carat Ecoline Dentin Opaque C2

604581 – Sứ Opaque màu C3 – Carat Ecoline Dentin Opaque C3

604582 – Sứ Opaque màu C4 – Carat Ecoline Dentin Opaque C4

604583 – Sứ Opaque màu D2 – Carat Ecoline Dentin Opaque D2

604584 – Sứ Opaque màu D3 – Carat Ecoline Dentin Opaque D3

604585 – Sứ Opaque màu D4 – Carat Ecoline Dentin Opaque D4

 

Đóng gói: lọ/15g

Cách Đắp Sứ Carat Ecoline ( đơn giản)

 1. Quét Opapue Paste lên sườn
 2. Rắc hạt Biopaque Sprint Crystal Transparent
 3. Nướng 956 độ hoặc trên dưới 10 độ tùy chỉnh
 4. Quét Opaque nền theo dạng chấm chấm
 5. Rắc hạt Biopaque Sprint Crystal Dark nếu màu Tone 3, 3.5, 4 còn lại các màu thì rắc hạt Biopaque Sprint Crystal Dark nếu màu tone 1, 2
 6. Nướng 965 độ hoặc trên dưới 10 độ tùy chỉnh
 7. Đắp Chroma Dentine theo tone A, B, C, D thì dung tone A (lớp mỏng toàn răng nhưng dày vùng cổ răng)
 8. Đắp Dentine
 9. Đắp Enamel Transparent
 10. Đắp Enamel Dark (các màu tone 3.5 &4) Medium (Tone A3, B3, C3, D3)/ Light (A2, B2, C2, D2)/ Extra Light (A1, B1, C1, D1)
 11. Nướng – 920 độ
 12. Stain bằng các màu
 13. Nướng
 14. Đắp Translucent
 15. Nướng 910 độ
 16. Mài nhẹ – hoàn tất – nướng bóng

Chat Zalo