Đai Nhựa

400.000 VNĐ

 

 

 

Nhà Sản Xuất:  Drahma Research – USA

Mã Sản Phẩm:   MLS -1

 

 

Mô tả

1 (1)

Kích thước: 10 cm x 1 cm

Đóng gói:

✳️ Loại gói : 100 miếng

✳️ Loại ống : 1000 miếng