Keo Dán Hàm

170.000 VNĐ

 

Nhà Sản Xuất:  Drahma Research – USA

Mã Sản Phẩm:   Fixodent

 

 

Mô tả

1 (1)

 Đóng gói: Ống 68g