Nhựa Ép Hàm Duy Trì

40.000 VNĐ

 

 

 

Nhà Sản Xuất:  Drahma Research – USA

Mã Sản Phẩm:   9614790

 

 

Mô tả

1 (1)

Đóng gói:

Miếng vuông (0.75 -2 mm)

Miếng vuông (0.5 mm)

Miếng vuông (2.5 mm)