Cửa hàng

Save $50000.00

Cement Trám Bít Ống Tuỷ

Giá: 100.000 VNĐ
Thị trường: 150.000 VNĐ
Tiết kiệm: 50.000 VNĐ (33%)

 

 

Nhà Sản Xuất:  Kerr – USA

 

Mô tả

1 (5)

Eugenol oxit kẽm
Có cùng những tính chất vật lý như chất trám bít ống tủy Pulp Canal,
và đặc trưng bởi thời gian làm việc dài hơn 6 giờ trên giấy trộn.

 

Chat Zalo