Save $4700000.00

Máy Lèn Nhiệt

Giá: 11.500.000 VNĐ
Thị trường: 16.200.000 VNĐ
Tiết kiệm: 4.700.000 VNĐ (29%)

 

 

Nhà Sản Xuất:  Kerr – USA

 

Mô tả

1 (5)

Được thiết kế bởi Dr. Herb Schilder. Máy cung cấp nhiệt làm nóng đầu tip từ đó làm côn gutta percha ấm dần lên và chảy ra. Đầu tip có thể được hấp tiệc trùng. Có thể điều chỉnh nhiệt độ cho phù hợp.

Number Description
973-0212 Touch’n Heat 5004, 110v
Heat Carries and Tips
973-0214 Standard Anterior Heat Carrier
973-0215 Standard Posterior Heat Carrier
973-0216 Narrow Anterior Heat Carrier
973-0217 Narrow Posterior Heat Carrier
973-0219 Hot Pulp Test Tip
973-0218 Spoon Tip
973-0220 Plugger, Thick Tip (1mm)
973-0221 Plugger, Thin Tip (.5mm)

Chat Zalo