Save $2500000.00

Máy Thử Tủy

Giá: 10.800.000 VNĐ
Thị trường: 13.300.000 VNĐ
Tiết kiệm: 2.500.000 VNĐ (19%)

 

 

Nhà Sản Xuất:  Kerr – USA

 

Mô tả

1 (5)

Vitality Scanner

Máy Vitality Scanner 2006 bảo đảm kết thức thử tủy đáng tin cậy.
Công cụ chẩn đoán này được điều khiển tự động và có đặc trưng
hiển thị số kích cỡ to.

Chat Zalo