Cửa hàng

Save $190000.00

Thám Trâm Nội Nha

790.000 VNĐ 600.000 VNĐ

 

 

Nhà Sản Xuất:  Kerr – USA

 

Mô tả

1 (5)

⭐Thám trâm nội nha CX-1 ngắn – CX-1 Carr Explorer

⭐Thám trâm nội nha DG-16 dài – DG-16 Endo Explorer