Cửa hàng

Save $190000.00

Thám Trâm Nội Nha

Giá: 600.000 VNĐ
Thị trường: 790.000 VNĐ
Tiết kiệm: 190.000 VNĐ (24%)

 

 

Nhà Sản Xuất:  Kerr – USA

 

Mô tả

1 (5)

⭐Thám trâm nội nha CX-1 ngắn – CX-1 Carr Explorer

⭐Thám trâm nội nha DG-16 dài – DG-16 Endo Explorer

Chat Zalo