Cửa hàng

Mũi Khoan Tạo Lưu

Liên hệ

 

Nhà Sản Xuất:  Vertex – Netherlands

 

Danh mục: , Từ khóa:

Mô tả

1 (12)

⚡ Vertex Thermo twisted drills 0.9 mm

⚡ Vertex Thermo twisted drills 1.3 mm.