Cửa hàng

Kềm Geaw Bẻ Móc Đóng Khoảng

3.300.000 VNĐ

 

 

 

Nhà Sản Xuất:  YDM – JAPAN

Mã Sản Phẩm:   27419

 

Mô tả

1 (13)

• Dùng cho dây tới .022”
• Đạt tiêu chuẩn CE
• Hấp Autoclavable (lên đến 135°C)