Cửa hàng

Cây Tháo Mão Tạm

1.210.000 VNĐ

 

 

 

Nhà Sản Xuất:  YDM – JAPAN

Mã Sản Phẩm:    30490

 

Mô tả

1 (13)

Cây Tháo Mão M-HR Trên Implant

30  *Dùng cho hàm trên

60  *Dùng cho hàm dưới

*Có thể hấp bằng Autoclave (lên đến 135°C)

30490 Cây tháo mão tạm khỏi Implant hàm trên M-HR 30 – Implant Remover Upper
30491 Cây tháo mão tạm khỏi Implant hàm dưới M-HR 60 – Implant Remover Lower

30490

Chat Zalo