Cục Cắn

825.000 VNĐ

 

 

 

Nhà Sản Xuất:  YDM – JAPAN

Mã Sản Phẩm:   14676

 

Mô tả

1 (13)

*Vật liệu/Si, PP
*Hấp Autoclavable (lên đến 135°C)

01 Diagnosis.indd