Dây Màu

400.000 VNĐ

 

 

 

Nhà Sản Xuất:  YDM – JAPAN

Mã Sản Phẩm:   13523

Danh mục: Từ khóa:

Mô tả

1 (13)

  • Kích thước φ4mm – φ8mm

* Vật liệu/ Si
* Hấp được Autoclavable (lên tới 135°C)

01 Diagnosis.indd

Description Code No.
S Red (20 ea.) 13523
S Green (20 ea.) 13524
S Blue (20 ea.) 13526
S Black (20 ea.) 13527
S Yellow (20 ea.) 13528
S White (20 ea.) 13530
S Pink (20 ea.) 13671
S Violet (20 ea.) 13675
L Red (10 ea.) 13532
L Green (10 ea.) 13534
L Blue (10 ea.) 13533
L Black (10 ea.) 13682
L Yellow (10 ea.) 13531
L White (10 ea.) 13684
L Pink (10 ea.) 13535
L Violet (10 ea.) 13688

Chat Zalo