Kềm Young

3.300.000 VNĐ

 

 

 

Nhà Sản Xuất:  YDM – JAPAN

Mã Sản Phẩm:   27414

 

Mô tả

1 (13)

•  Dùng tạo loop với 3 nấc (1.4 mm, 3.0 mm, 4.5 mm) tạo loop cho dây tới 0.40″

• Đạt tiêu chuẩn CE
• Hấp Autoclavable (lên đến 135°C)