Kềm Cắt Xa

4.200.000 VNĐ

 

 

 

Nhà Sản Xuất:  YDM – JAPAN

Mã Sản Phẩm:   27606

 

Mô tả

1 (13)

Có thể cắt các dây từ 0.12”- 0.26” dễ dàng. Khi cắt trong miệng, kềm giữ dây ở phía xa nên rất an toàn.
Đầu kềm thun nhỏ và trơn láng, giúp bệnh nhân dễ chịu.

•  Đạt tiêu chuẩn CE
•  Hấp Autoclavable (lên đến 135°C)

•  Kềm Cắt Xa Cán Dài – Kích thước / 147mm
•  Kềm Cắt Xa Cán Ngắn –  Kích thước / 124mm

•  Kềm được dùng để cắt đoạn dây dư ra khỏi phía xa mắc cài răng cối lớn.
•  Nên chọn kềm có Safety Hold để giữ đoạn dây dư sau khi cắt, tránh rớt vào họng bệnh
27607