Kềm Kim

5.500.000 VNĐ

 

 

 

Nhà Sản Xuất:  YDM – JAPAN

Mã Sản Phẩm:   22159

 

Mô tả

1 (13)

• Sử dụng cho dây đối đa .016 x 0.22

• Với đầu cắt dây tối đa  0.20

• Đạt tiêu chuẩn CE
• Hấp Autoclavable (lên đến 135°C)