Kềm Bấm Lỗ

4.200.000 VNĐ

 

 

 

Nhà Sản Xuất:  YDM – JAPAN

Mã Sản Phẩm:   27451

 

 

Mô tả

1 (13)

Kềm Invisalign – Hole Punch 

*Hấp Autoclavable (lên đến 135°C)

Đây là dụng cụ dùng để bấm các lỗ ( cut-out) hình bán nguyệt trên máng chỉnh nha tại vị trí sẽ dán các nút để đặt dây thun, như vậy cũng làm cho máng nhẹ bớt. Không cần phải gắn nút vào máng chỉnh nha. Ngoài ra, kềm Hole Punch còn được dùng để gọt bớt phần nhựa chạm vào mô mềm, như vậy ngăn ngừa được sự đè ép vào mô.

451 -hole punch