Kerr (Nội Nha)

Hệ thống máy, vật liệu nội nha Kerr – USA

Hơn 100 năm qua , Sybrond Endo một nhà sáng tạo nội nha nổi bật. Đẩy các giới hạn để nâng cao nghề của bạn, Kerr Nội Nha là dành riêng để bảo quản bộ răng tự nhiên và có thể giúp giảm thiểu đau đớn cho bệnh nhân. Trong thực tế, ” K ” trong ” K – File” được đặt tên sau khi chúng tôi nhờ vào sự phát triển sáng tạo của chúng tôi trong hồ sơ. Trong suốt những năm qua, một số lãnh đạo chủ chốt và các công ty nội nha đa dạng đã gia nhập đội ngũ của Sybronf Endo để làm nên ngày nay: một nhà lãnh đạo và các đối tác trong quá trình tiến hóa nội nha.
Giải pháp từ đầu đến cuối cho tiến trình nội nha.

Truy cập trang thông tin nhà sản xuất Kerr

Hiển thị 1–15 trong 23 kết quả

Chat Zalo