Khóa Học Khí Cụ Chỉnh Nha

-Nội dung khóa học: Khí cụ duy trì, khí cụ điều trị Active, khí cụ di xa, các khí cụ chức năng

-Đối tượng tham gia: Bs. Chỉnh nha hoặc KTV

-Địa điểm & Thời gian tổ chức: ngày 8,9, 10 Tháng 6 năm 2017 tại TP.HCM.

-Lệ Phí Tham Dự : 20 triệu đồng / 1 Bs hay KTV  (phí đã bao gồm : Ăn trưa + Tea Break)

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ms. Bích Trâm

tramdaitan@gmail.com

☎️ 0911 15 00 99

www.facebook.com/congtydaitan

 

 

2017-leone

2017-leone

13 Tháng Tư, 2017

Khóa Học Khí Cụ Chỉnh Nha

-Nội dung khóa học: Khí cụ duy trì, khí cụ điều trị Active, khí cụ di xa, các khí cụ chức năng -Đối tượng tham gia: Bs. Chỉnh nha hoặc KTV -Địa điểm & Thời gian tổ chức: ngày 8,9, 10 Tháng 6 năm 2017 tại TP.HCM. -Lệ Phí Tham Dự : 20 triệu đồng / 1 Bs hay KTV  (phí đã bao gồm : Ăn trưa + Tea Break) Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ms. Bích Trâm tramdaitan@gmail.com ☎️ 0911 15 00 99 www.facebook.com/congtydaitan