Cửa hàng

Dụng Cụ Uốn Dây Chỉnh Nha

3.575.000 VNĐ

 

 

 

Nhà Sản Xuất:  Leone – Italy

Mã Sản Phẩm:   P1167-00

 

Mô tả

1 (6)

☀ Turrets uốn dây cung tròn hay chữ nhật

 Uốn các dây cung có hay không điều chỉnh lực torque.

Có sẵn trong sáu phiên bản màu sắc khác nhau .

Thân turret được khắc rãnh để đặt dây được làm bằng thép không gỉ.

 

☀ Turret – xanh dương

P1167-00 

Turret tạo dạng dây cung chữ nhật từ .016” đến .0215”

 

 

☀ Turret – vàng

P1168-00

Turret định hình dây cung chữ nhật .018” với lưc torque : 0° – 7° – 10° – 13° – 16°.

Chỉ sử dụng cho dây .018”

 

☀ Turret – xanh lá

P1169-00

Turret tạo dạng dây cung tròn đường .014″ – .016″ – .018″ – .020″.

 

☀ Turret – bạc

P1170-00

Turret tạo dạng dây cung chữ nhật .022” với lực torque 0° – 7° – 10° – 13° – 16°.

Chỉ sử dụng duy nhất với dây .022”

 

☀ Turret – đen 

P1266-00

Turret tạo dạng dây cung chữ nhật .016” x .022” với lực torque : 0° – 10° – 16° – 23°

Chỉ sử dụng cho dây .016”× .022”

 

☀ Turret – tím 

P1267-00

Turret tạo dạng dây cung chữ nhật .016”x.016” với lực torque 0° – 10° – 16° – 23°.

Chỉ sử dụng cho dây .016” × .016”

 

158