Cửa hàng

Mũi Trục Đầu Tròn / DOMED FISSURE Plain Cut

40.000 VNĐ

 

Nhà Sản Xuất:  MDT – ISRAEL

 

Mô tả

1 (7)

Carbide FG/DOMED FISSURE Plain Cut

60-1