Cửa hàng

Mở Đường Vào Ống Tủy Răng Cối

Liên hệ

 

Nhà Sản Xuất:  MDT – ISRAEL

 

Mô tả

55-56Specials_Cat17

***An toàn cho sàn tủy, dễ mở đường vào ống tủy răng cối