Dây Niti Có Lực Torqued

240.000 VNĐ

 

 

 

Nhà Sản Xuất:  OrthoClassic – USA

 

Mô tả

LOGO OC

 

2014-Ortho-Classic-125