Kềm Mở Nắp Mắc Cài

1.320.000 VNĐ

 

 

Khuyến  Mãi:     

Nhà Sản Xuất: OC Orthodontics – USA

Mô tả

H4/Pitts21 Dụng Cụ Mở Nắp Mắc Cài
• Dụng cụ mở H4 & Pitts21 được thiết kế để mở nắp của hệ thống mc tự khóa thụ động H4 & Pitts21. Việc hình thành mảng bám trên răng và mắc cài chỉnh nha là điều phổ biến. Khi đó sử dụng lực cao hơn bình thường để mở nắp mắc cài khi có nhiều mảng bám hình thành trên mắc cài. Khi được sử dụng theo hướng dẫn, Dụng cụ mở H4 & Pitts21 tác dụng một lực tương hỗ lên cửa nối và thân mắc cài đủ để mở các nắp mắc cài có nhiều mảng bám mà không gây khó chịu cho bệnh nhân
• 1. Dụng cụ mở H4 & Pitts21 có hai đầu, một đầu nhọn (Đầu 1) và một đầu lưỡi (Đầu 2) Dụng cụ mở H4 & Pitts21 có hai đầu, một đầu nhọn (Đầu 1) và một đầu lưỡi (Đầu 2)
• 2. Mở hàm của Dụng cụ mở H4 & Pitts21 và thay Đầu 2 (đầu lưỡi) dưới cánh buộc của mắc cài
• 3. Trong khi giữ Đầu 2 dưới cánh và vẫn mở hàm,xác định vị trí Đầu 1 (đầu nhọn) trong tính năng mở của mắc cài. Có thể cầm hơi nghiêng kềm theo hướng của nướu và hơi đóng hai hàm bằng cách ép các tay cầm vào nhau cho đến khi Đầu 1 mở cánh
• 4. Khi cả Đầu 1 và 2 được đặt chính xác trong mắc cài; Mở cửa cửa bằng cách ép chặt các tay cầm của kềm vào nhau. Đầu 1 và 2 sẽ áp dụng lực tương hỗ trên cửa & thân mắc cài và di chuyển cửa mắc cài về phía khớp cắn và để lộ rãnh của dây cung
• 5. Kềm mở giới hạn khoảng cách cửa có thể di chuyển theo hướng mở và giảm thiểu khả năng cửa mắc cài di chuyển ngoài tính năng dừng được tích hợp trong thân mắc cài

 

 

 

Chat Zalo