Cửa hàng

Mắc Cài Sứ Tự Đóng Clear 21

11.000.000 VNĐ

 

 

Nhà Sản Xuất:  OrthoClassic – USA

Mã Sản Phẩm:

Mô tả

Thành viên mới bổ sung vào Gia đình Pitts là Hệ Thống Mắc Cài Sứ Tự Đóng Clear 21 được thiết kế nhờ kết quả nhất quán trong việc sử dụng công nghệ và thẩm mỹ.
.
✅Thiết kế để giảm thời gian điều trị
Hệ thống mắc cài thẩm mỹ đầu tiên và duy nhất thực sự 3D để kiểm soát sớm và xuyên suốt quá trình điều trị.
.
✅Công nghệ mới nhất
Cuộc cách mạng của Pitts trong việc sử dụng dây vuông .020 x.020, kết thúc với việc sử dụng 30-40% lực nhẹ hơn* kiểm soát tuyệt vời thoải mái với cơ học trượt và cấu trúc hợp lý.
.
✅Nụ nười tỏa nắng
Rãnh cấp tiến là sự cân bằng thông minh giữa ĐIỀU KHIỂN & TỰ DO di chuyển đạt hiệu quả tối đa của cơ học trượt và kết thúc ngoài mong đợi.
.
✅Kiểm soát & hoàn tất
Biết trước kết quả điều trị chỉ với 4 dây và ít hơn nữa.

Chat Zalo