Mini Mold Starter Kit

5.720.000 VNĐ

 

 

 

Nhà Sản Xuất:  OrthoClassic – USA

 

Mô tả

LOGO OC

**Làm duy trì, chặn lưỡi, mở khớp

Đóng gói:  bộ gồm 27 món và 2 cán

16

17

Chat Zalo