Banh Miệng

6.105.000 VNĐ

 

 

 

Nhà Sản Xuất:  YDM – JAPAN

Mã Sản Phẩm:   14642

 

Mô tả

1 (13)

01 Diagnosis.indd

*Kích thước/ 185mm


*Có thể hấp bằng Autoclave (lên đến 135°C)

Mô tả

Code No.

Cây banh miệng thẳng đứng Roser-Koenig

14642