Cửa hàng

Dụng Cụ Đặt Đê

365.000 VNĐ

 

 

 

Nhà Sản Xuất:  YDM – JAPAN

 

 

Mô tả

1 (13)

Giá bán lẻ : 365.000/cái

 

• 210, 211 = Clamp Răng cửa

• DR = Răng cối sữa hàm dưới Phải

• DL = Răng cối sữa hàm dưới Trái

• 206, 207 , 26A = Răng Tiền cối

• 12A = Răng cối lớn hàm dưới PHẢI, Cối lớn hàm trên Trái, Răng khôn

• 13A = Răng cối lớn hàm dưới TRÁI, Cối lớn hàm trên Phài, Răng khôn

• 201 = Răng cối Hàm trên

• 26 = Răng cối Hàm trên, Hàm dưới

• 202, 56 = Răng cối Hàm Dưới

08526

*Hấp Autoclavable (lên đến 135°C)

Description Code No.
#26 Upper molars 08526
#201 Upper molars 08501
#56 Lower molars 08556
#202 Lower molars 08502
#206 Premolars 08506
#207 Premolars 08507
#26A Premolars 08527
#210 Anterior teeth 08510
#211 Anterior teeth 08511
#DR Lower pedodontic tooth D right 08560
#DL Lower pedodontic tooth D left 08561
#12A Lower molars and wisdom teeth 08512
#13A Lower molars and wisdom teeth 08513

Chat Zalo