Cửa hàng

Kềm Bẻ Cắt Dây

5.000.000 VNĐ

 

 

Nhà Sản Xuất:  YDM – JAPAN

Mã Sản Phẩm:   27424

 

 

Mô tả

1 (13)

Có thể bẻ loop nhiều cỡ khác nhau và có phần cắt dây. Có thể cắt đến .020”

• Đạt tiêu chuẩn CE
• Hấp Autoclavable (lên đến 135°C)