Cửa hàng

Kềm Chỉnh Khâu

3.000.000 VNĐ

 

 

 

Nhà Sản Xuất:  YDM – JAPAN

Mã Sản Phẩm:   27410

 

Mô tả

1 (13)

• Đạt tiêu chuẩn CE
• Hấp Autoclavable (lên đến 135°C)