Cửa hàng

Kềm Uốn Dây Cung

3.300.000 VNĐ

 

 

 

Nhà Sản Xuất:  YDM – JAPAN

Mã Sản Phẩm:   27415

 

Mô tả

1 (13)
Dùng để bẻ dây theo lệnh 1,2,3. Có thể bẻ dây .020”x.028”
• Đạt tiêu chuẩn CE
• Hấp Autoclavable (lên đến 135°C)