Lèn Ống Tủy

1.210.000 VNĐ

 

 

 

Nhà Sản Xuất:  YDM – JAPAN

Mã Sản Phẩm:    32301

Mô tả

1 (13)

Hấp  Autoclavable (lên đến 135°C)

 

06_Micro-5-1