Nạo Ổ

1.760.000 VNĐ

 

 

 

Nhà Sản Xuất:  YDM – JAPAN

Mã Sản Phẩm:   14310

 

Mô tả

1 (13)

Str.

Curette

Cvd. Long Neck

Curette

Cvd. #1

Curette

Cvd. #2

Curette

Cvd. #3

Curette

Cvd. #4

Curette

Cvd. #5

Curette

Cvd. SSW #85

Curette

Cvd. SSW #86

Curette

  • Hấp Autoclavable (lên đến 135°C)
14305 Nạo ổ #1 – Curette Volkmann
14306 Nạo ổ #2 – Curette Volkmann
14307 Nạo ổ #3 – Curette Volkmann
14308 Nạo ổ #4 – Curette Volkmann
14310 Nạo ổ đầu thẳng 4.4mm – Curette Str
14311 Nạo ổ #1 đầu cong 2.8mm – Curette cvd
14312 Nạo ổ #2 đầu cong 3.6mm – Curette cvd
14313 Nạo ổ #3 đầu cong 4.4mm – Curette cvd
14314 Nạo xương ổ hai đầu cong #4 – Curette Cvd # 4
14315 Nạo xương ổ hai đầu cong #5 – Curette Cvd # 5
14316 Nạo ổ 2 đầu cong dài – Curette Cvd. Long Neck
14317 Nạo ổ hai đầu cong #85 – Curette CVd. SSW #85
14318 Nạo ổ hai đầu cong #86 – Curette CVd. SSW #86

14310

Chat Zalo