Cửa hàng

Nạo Xương Vi Phẫu

1.265.000 VNĐ

 

 

 

Nhà Sản Xuất:  YDM – JAPAN

Mã Sản Phẩm:    32321

Mô tả

1 (13)

Hấp Autoclavable (lên đến 135°C)

06_Micro-5-3