00

days


00

hours


00

minutes


00

seconds


Trên thế giới có rất nhiều trường phái chỉnh nha, nhưng để chọn “người hướng dẫn & là bạn đồng hành” thì có lẽ chỉ duy nhất Dr. Tom Pitts là người thành công nhất - Người thầy giỏi là người dìu dắt học trò đứng ngang hàng hoặc cao hơn mình nếu có thể và sẵn sàng học lại những “chiêu hay” từ học trò và Dr Wassim Bouzid là vị "truyền nhân ưu tú của Dr. Tom Pitts "

Đại Tấn Dental

DIỄN GIẢ: DR. WASSIM BOUZID

  • Thời Gian : khóa học 3 ngày trong tháng 01/2023
  • Địa Điểm: khách sạn Caravelle Sài Gòn
  • Khóa học có GV chuyển ngữ

ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Chat Zalo