Nhựa Dẻo Màu 7, 10

5.190.000 VNĐ

 

 

Nhà Sản Xuất:  Vertex – Netherlands

 

 

Mô tả

 

f